Professionals

Binnen het eetteam versterken verschillende paramedici (preverbaal logopedist, kinderergotherapeut, kinderfysiotherapeut, kinderdiƫtist) elkaar t.b.v. het kind met kritisch eetgedrag en het gezin. Hierdoor blijft het kind gezond en kan het mee doen in verschillende eetsituaties.

De missie willen we bereiken door:

  • Multidisciplinair samen te werken door de kinderen gezamenlijk op een intake te zien en in een MDO de voortgang te bespreken
  • Brede blik te houden op de problematiek door alles aspecten van de verschillende disciplines mee te nemen in de analyse en de behandeling
  • Een casemanager aan te stellen als aanspreekpunt voor ouders over het proces
  • Korte lijnen tussen de behandelaars door elkaar op vaste momenten te spreken en persoonlijke bereikbaarheid
  • Samen met ouders en de omgeving van het kind aan de slag te gaan en hen zo in hun kracht te zetten
  • Te voorkomen dat duurdere zorg in de derde lijn noodzakelijk is, door al in een vroeg stadium aan de slag te gaan met de kinderen en hun ouders
  • Van uit de eerste lijn laagdrempelig en goed toegankelijk te zijn voor alle ouders uit de omgeving Haaglanden
  • Streven naar korte wachtlijsten om een eerste stap te zetten in de behandeling
  • De zorg dichtbij huis aan te bieden, waarbij sommige disciplines zelfs aan huis behandelen
Professionals