Stefanie d'Haens

Stefanie d'Haens

Preverbaal logopedist

Logopediepraktijk d’Haens is een eerstelijns logopediepraktijk

Gelegen in het stadsdeel Molenwijk in Den Haag. Binnen de praktijk behandelen wij uiteenlopende logopedische problematieken. Mijn expertise ligt voornamelijk in de eet- en drinkproblematiek bij (zeer) jonge kinderen.

Rol binnen het Eetteam

Als pre verbaal logopedist zal ik voornamelijk kijken naar de mond motorische ontwikkeling wat betreft het eten en drinken. Ook kijk ik hoe de overgangen van verschillende soorten voeding is verlopen de afgelopen jaren (zuigen, pletten, kauwen), breng ik in kaart of het slikken goed verloopt en of er mogelijk sprake is van verslikken. Uiteraard komt het sensorische aspect hier ook bij kijken (denk hierbij aan bijvoorbeeld overgevoeligheid in en rondom het mondgebied).

Logopediepraktijk d'Haens
Stuwstraat 399, 2516TK Den Haag

team@eetteamhaaglanden.nl